Jämställd stadsplanering – så här gör du!

I fredags anordnade Winnet Skåne vårens första lunchworkshop som hade temat jämställd stadsplanering. Birgitta Andersson, expert på jämställdhetsintegrering på SKL, gav en kort övergripande presentation av ämnet som bl.a. ställde frågan om när vi faktiskt har uppnått jämställdhet i stadsplaneringen. Vilket Birgitta menar är när:

  • Översiktsplaner och jämställdhetsplaner är jämställdhetsintegrerade.
  • Kvinnor och män har lika möjlighet till inflytande och delaktighet i planeringens alla led.
  • Kvinnor och män känner sig lika trygga i det offentliga rummet.
  • Fysisk planering underlättar för kvinnor och män att kombinera betalt och obetalt arbete och att få ett fungerande vardagsliv.
  • Kvinnors och mäns resande och val av transportmedel tär minsta möjliga på miljön.
  • Offentlig utsmyckning och namn på gator och torg speglar och erkänner kvinnor och mäns erfarenheter och utmanar normer kring kön.
  • Kvinno- och mansdominerade fritidssysselsättningar/verksamheter tilldelas lika mycket resurser.
  • Allt informationsmaterial är jämställdhetssäkrat (text/bild etc).
  • Allt bemötande är jämställdhetssäkrat.

Men det återstår fortfarande mycket arbete för att detta ska bli verklighet.

Vlora Makolli, som är verksamhetsutvecklare på Tjejer i Förening och har initierat och drivit projekt med feministisk stadsplanering i fokus, var lunchens andra sakkunniga. Hon gav en spännande presentation av ämnet från sitt perspektiv och berättade om några av alla de projekt hon varit delaktig i. Sedan höll hon i en workshop som utgick ifrån Add Genders methodkit för jämställda platser som deltagarna fick arbeta utifrån och koppla till sitt eget arbete.

Så kul att se så många kommuner och verksamheter representerade!