Let’s sport girls är ny medlem i Winnet Skåne

Vi säger välkomna till Let’s sport girls som är ny medlem i Winnet Skåne. Vi bad föreningen berätta lite mer om sin verksamhet och de svarade såhär:
Vi har varit igång sedan 2013. Syftet med att starta föreningen var att vi ville ge alla kvinnor möjlighet till professionell träning. Träningen skulle vara anpassad till var och ens behov och medlemmarna skulle också få råd om kost och hälsa. Sedan dess har föreningen vuxit och vi erbjuder nu också simlektioner och simträning för flickor och kvinnor.
Vi bedriver simning för flickor och kvinnor mellan 5-65 år, cirkelträning, coreträning, dans, bollsporter och yoga för kvinnor från 15 år och uppåt. Föreningen har två välutbildade personliga tränare, som sedan start lagt upp personliga träningsscheman, gjort styrketester, konditionstester mm för att få en bra uppfattning om personens fysiska status och har därmed kunnat skapa bra förutsättningar för att dessa personer ska lyckas med sina mål och delmål. Att kvinnorna/tjejerna själva får påverka träningen går också i linje med ambitionen att stärka kvinnornas/tjejernas självförtroende och initiativförmåga. Vi jobbar mycket med att våga ta för sig, ta kommandot och utveckla det man är bra på. Vi uppmuntrar medlemmarna att utbilda sig. Vi har själva utbildat och bekostat utbildning till simlärare för fyra medlemmar, tre av dem är i sena tonåren och de har nu egna simgrupper.
Vi har tagit fasta på bland annat att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och för att kvinnor och män ska ha samma makt, så måste de ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Vi har också tagit fasta på att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa. Vi är en social innovation, d v s vi är med i försöken att lösa några av samhällets utmaningar. I vårt fall handlar det om integration och den dåliga hälsa, som många kvinnor, som kommit hit från andra länder, lider av. De flesta av våra medlemmar är flyktingkvinnor eller kvinnor med invandrarbakgrund. De tränar tillsammans med svenska kvinnor. Förutom att de tränar och tar simlektioner, får de råd om kost och hälsa. Genom att uppmuntra kvinnorna och tjejerna i sena tonåren att gå utbildningar, som föreningen bekostar och sen låta dem leda egna grupper, så stärks deras kompetens, självförtroende, kommunikationsförmåga och ledaregenskaper.
Vi vill ta del av de kunskaper och erfarenheter som finns i Winnet Skåne, men också ta del av de kunskaper och erfarenheter, som de andra föreningarna har. Vi vill samtidigt bidra med det samma. Vi vill nå ut till fler kvinnor med det vi erbjuder i föreningen.
Så kul att Let’s sport girls är ny medlem i Winnet Skåne. Du kan läsa mer om föreningen här!