WINNET SKÅNE SLÄPPER NY RAPPORT OM JÄMSTÄLLD REPRESENTATION I DE SKÅNSKA NÄRINGSLIVSRÅDEN

Idag publicerar Winnet Skåne en ny rapport som kartlägger hur jämställd representationen i de skånska kommunernas näringslivsråd är. Arbetet är en fortsättning på tidigare kartläggningar som gjorts sedan 2011 och en del av Winnet Skånes arbete för en jämställd regional utveckling och tillväxt.

– Näringslivsrådet bör precis som andra funktioner i samhället präglas av jämställdhet, för att nå Sveriges övergripande jämställdhetspolitiska mål att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställd representation är dessutom ett prioriterat mål i Skånes jämställdhetsstrategi och vi vill med vårt arbete bidra till att synliggöra hur det ser ut, för att därigenom skapa förändring, säger Matilda Kullebjörk, verksamhetsledare på Winnet Skåne.

Näringslivsrådet är ett samverkansråd mellan kommunen och det lokala näringslivet. 23 av Skånes 33 kommuner har ett näringslivsråd eller motsvarande. Forskning visar att en ökad jämställdhet och mångfald leder till mer kreativa lösningar, en ökad innovationskraft och större lönsamhet. Jämställdhet i näringslivet är en viktig tillväxtfråga för att kunna ta tillvara på den potential som finns för företagande hos hela befolkningen.

– Kartläggningen visar att från 2011 till 2018 har representationen ökat från 25,8 % kvinnor till 35 % kvinnor men har samtidigt minskat marginellt sedan senaste kartläggningen 2015. 9 av Skånes 23 kommuner har ett jämställt näringslivsråd. Det minst jämställda näringslivsrådet hittar vi i Hässleholms kommun vars näringslivsråd enbart består av män, säger Karin Blomstrand, projektledare på Winnet Skåne.

Du hittar rapporten här.

För mer information:
Karin Blomstrand, projektledare Winnet Skåne, karin.blomstrand@winnet.se eller 0707-13 95 54
Matilda Kullebjörk, verksamhetsledare Winnet Skåne, matilda.kullebjork@winnet.se eller 0707-34 35 64