Ny rapport om ungas hälsa utifrån könsidentitet

Kommunförbundet Skåne har i samverkan med Region Skåne släppt rapporten ”Ungas hälsa utifrån könsidentitet”, ett komplement till ”Folkhälsoenkät barn och unga i Skåne 2016”. Den 8:e maj hölls ett seminarium på det funkissnygga medborgarhuset i Eslöv i samband med releasen av rapporten.

Rapporten ger en tydlig ögonblicksbild på hur unga transpersoner och icke-binära i Skåne mår och resultatet är tydligt. Överlag visar rapporten att cis-personers hälsa är bättre än transpersoners och icke-binäras. Det är exempelvis vanligare att icke-binära och transpersoner mår sämre i längre perioder, är mer stressade, eller har en långvarig sjukdom eller funktionsvariation än cis-personer.

Winnet Skåne medverkade och Karin, vår projektledare berättade om resultaten från uppsatsen ”Att bli felkönad är mycket, mycket stressande”, som utgår från samma material. Resultaten visar att både tilldelat kön och en transidentitet kan påverka respondenternas upplevelse av hälsa och stress. Resultaten pekar på att omgivningens bemötande, både i hemmet och i skolan är faktorer som påverkar den upplevda hälsan och vardagsstressen hos transpersoner och icke-binära. Och att det samtidigt inte finns tillräckligt med kunskap och stöd för denna grupp.

Rapporten ”Ungas hälsa utifrån könsidentitet” är framtagen på uppdrag av kommunerna och resultaten visar att åtgärder behöver formuleras på både kort och lång sikt. Läs rapporten här.

Läs uppsatsen ”Att bli felkönad är mycket, mycket stressande” här.

Bilder i denna post är lånade av Kommunförbundet Skåne.