DET ÖVERGRIPANDE MÅLET FÖR SVENSK JÄMSTÄLLDHETSPOLITIK ÄR ATT KVINNOR OCH MÄN SKA HA SAMMA MAKT ATT FORMA SAMHÄLLET OCH SINA EGNA LIV.

MEN…

 

Den 9:e september är det val och Winnet Skåne kommer veckorna fram tills dess uppmärksamma Sveriges sex jämställdhetspolitiska delmål. Kampanjen är en del av Winnet Skånes arbete för att sprida kunskap om jämställdhet i Skåne.

Jämställdhet råder inte förrän alla människor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön. Det är inte realitet i Sverige idag, utan statistik och forskning visar att det finns skillnader mellan gruppen kvinnor och gruppen män på nästan alla livets områden. Väver vi in fler maktaspekter, som de olika diskrimineringsgrunderna, är orättvisorna ännu större. Om det, och mer därtill, kommer du de kommande sex veckorna få veta mer om!

Förändring sker genom aktivt arbete, genom små och stora handlingar. Vad gör – eller kan du göra – för att öka jämställdheten i Skåne?