Enligt jämställdhetspolitikens andra delmål ska det råda ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

MEN…

DELMÅL 2

 

Arbetsmarknaden är dock fortfarande ojämställd. Kvinnor och män befinner sig i olika sektorer och har olika yrken. Olika yrken ger olika lön och i Skåne idag tjänar kvinnor i genomsnitt 5046 kronor mindre varje månad än vad män gör. Om löneutvecklingen fortsätter i dagens takt kommer lönerna inte vara jämställda förrän år 2050. De stora löneskillnaderna är bland annat en konsekvens av att kvinnors arbete värderas lägre än mäns. Samtidigt arbetar var tredje kvinna i Skåne deltid. Bland män är motsvarande siffra 13 %. Den vanligaste anledningen till deltidsarbete är att heltidsarbete saknas men kvinnor uppger i större utsträckning än män att de arbetar deltid för att kunna kombinera lönearbete med det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

Ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män följer med livet ut och påverkar exempelvis pensionen. Kvinnor får ut endast 67 % av mäns pension. Närmare hälften av de kvinnor som går i pension i dag har så låg intjänad pension att de får garantipension för att komma upp i en godtagbar levnadsnivå.

Det här är Skåne och Sverige 2018. Winnet Skåne vill se ett mer jämställt Skåne och sprider kunskap om de jämställdhetspolitiska målen. Hur kan du bidra till en jämställd arbetsmarknad i Skåne?