Enligt jämställdhetspolitikens fjärde delmål ska vi ha en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. 

MEN…

DELMÅL 4

Förändringen mot ökad jämställdhet i hemmen går dock långsamt. Kvinnor lägger under ett vardagsdygn ner i genomsnitt 3,5 timmar på obetalt arbete, vilket är en timme mer än vad männen gör. På ett år blir det 9 veckors extrajobb. Tiden kvinnor lägger på obetalt arbete idag är en minskning från början av 1990-talet med drygt 1 timme per dygn. Under samma tidsperiod har män ökat tiden de lägger på obetalt arbete per dag med i genomsnitt 8 minuter.  Studier visar att män som söker bistånd för insatser i hemmet får mindre bistånd beviljat om de har en partner som anses kunna ta hand om dem. När kvinnor söker bistånd är det tvärt om.

Kvinnor tar ut 75 % av föräldraledigheten i Skåne och 64 % av den tillfälliga föräldrapenningen. En ojämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet får konsekvenser. Forskning visar att det ojämna uttaget påverkar mäns relation till sina barn, och kvinnors löneutveckling, karriärmöjligheter och ekonomiska situation genom hela livet.

Är det rimligt att kvinnor fortfarande tar det största ansvaret för det obetalda hem- och omsorgsarbetet i Skåne och Sverige 2018? Winnet Skåne vill se ett mer jämställt Skåne och sprider kunskap om de jämställdhetspolitiska målen. Hur kan du bidra till en mer jämställd fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet i Skåne?