Enligt jämställdhetspolitikens sjätte delmål ska mäns våld mot kvinnor upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

MEN…

DELMÅL 6

Kvinnor trakasseras dock fortfarande på livets alla områden. #metoo visade oss att kvinnor är otrygga i hemmet, på jobbet, på nätet och i det offentliga rummet. Världshälsoorganisationen (WHO) menar att våld, fysiskt och/eller sexuellt, är ett utav de mest allvarliga hoten mot kvinnors hälsa globalt, och uppskattar att var tredje kvinna utsätts för våld under sin livstid. År 2015 polisanmäldes 18 100 sexualbrott i Sverige och 97 % av förövarna var män. Av alla anmälda våldtäkter mot vuxna år 2016 var 96% av anmälningarna gjorda av kvinnor, och 99 % av de personer som misstänktes för våldtäkt mot kvinnor var män.

25 % av alla kvinnor i Sverige känner sig otrygga i sitt eget bostadsområde på kvällen. Statistik visar dock att när kvinnor blir utsatta för våld utförs det oftast av en bekant, inomhus. När män utsätts för våld utförs det oftast av en obekant, utomhus.

Det här är Skåne och Sverige år 2018. Winnet Skåne vill se ett mer jämställt Skåne och sprider kunskap om de jämställdhetspolitiska målen, som målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Hur kan du bidra till att alla i Skåne oavsett kön ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet?