WINNET SKÅNE SLÄPPER NY STUDIE!

banner_wordpress

Idag publicerar Winnet Skåne en ny intervjustudie som undersöker jämställdhet och företagande i Skåne. Arbetet är en del av Winnet Skånes arbete för en jämställd regional utveckling och tillväxt.

– Jämställdhet och mångfald behövs av många anledningar, inte bara från ett rättviseperspektiv utan även för ökad kompetens, kreativitet och innovation. Studien visar att vi behöver göra mer för att Skånes företagande och entreprenörskap ska bli jämställt. Flera seglivade strukturer hänger kvar. Bilden av entreprenören och företagaren är fortfarande snäv, vilket speglas i hur finansiering och företagsstöd fördelas, säger Karin Blomstrand, projektledare på Winnet Skåne.

Varför är kvinnor företagare i mindre utsträckning än män? Vad är det som hindrar kvinnors företagande och entreprenörskap? Det har Winnet Skåne sökt svar på i sin intervjustudie, för att ha som underlag i fortsatta insatser för ett jämställt företagande.

– Företagande är en nyckel för ekonomisk tillväxt och bidrar till att skapa nya arbetstillfällen. I den   regionala utvecklingsstrategin är ett av målen att förutsättningarna för att starta och driva företag ska stärkas, och kvinnor och personer med utländsk härkomst eller låg utbildning ska särskilt uppmuntras att starta eget företag.  Med den målsättningen som utgångspunkt har Winnet Skåne under våren 2018 genomfört intervjuer med företagande kvinnor i olika åldrar och med olika bakgrunder runt om i Skåne. Syfte har varit att synliggöra de utmaningar och möjligheter företagande kvinnor står inför, säger Matilda Kullebjörk, verksamhetsledare på Winnet Skåne.

Direktlänk till rapporten: https://tinyurl.com/y8px5wj2

Studien presenteras idag 12/10 kl 09.00 på en workshop på THINK Open Space/Mindpark i Helsingborg.