Aktuellt från Winnet Skåne december

22 GENOMFÖRDA AKTIVITETER, 54 UTBILDNINGSTILLFÄLLEN OCH 970 PERSONER UTBILDADE!

Året närmar sig sitt slut och vi summerar Winnet Skånes arbete 2018.

2018 har, i jämställdhetens namn, varit ett speciellt år. När 2017 blev 2018 var #metoo fortfarande högaktuellt, och i januari fick Sverige en Jämställdhetsmyndighet – som nu efter knappa 11 månader föreslås läggas ner 2020. Vallokalsundersökningen på valdagen visade att väljarnas tredje viktigaste valfråga var jämställdheten – bara sjukvården och skola och utbildning värderades högre.

Vår utgångspunkt är att jämställdhet är lösningen på många av de utvecklings- och tillväxtfrågor som Skåne står inför. Genom att tillvarata all den kompetens, erfarenhet och mångfald som finns i Skåne skapar vi möjligheter för förändring.

Vi avslutar året med att dra lärdom av de insatser som gett såväl goda som mindre bra resultat, för att ta med oss det in i 2019 och vårt fortsatta arbete för ett jämställt Skåne!

Är du nyfiken på vad som händer och vad som hänt sen sist? Läs mer i vårt nyhetsbrev här! 

4 utmaningar