Matilda Kullebjörk slutar på Winnet Skåne

Matilda1

Winnet Skånes verksamhetsledare Matilda Kullebjörk går vidare till nya uppdrag och kommer därmed att lämna verksamheten i Lund den 19 februari.

Matilda har under sina 5 år i verksamheten engagerat och drivit de uppdrag som funnits på bästa sätt. Verksamheten har under dessa år utvecklats till att verkligen stödja en regional jämställd tillväxt.

Winnet Skåne är en kunskapsorganisation som arbetar för att öka kunskapen, intresset och engagemanget för jämställd regional utveckling och tillväxt. De insatser som Matilda gjort i samband med att leda verksamheten i den riktning genom samverkan och kompetens – kommer vi nu att behöva ersätta.

Mer information om rekrytering, verksamheten eller medlemsfrågor kommer du att kunna läsa löpande på vår hemsida framöver www.winnetskane.se

Carina Jönsson
Styrelseordförande
Carina.jonsson@winnetskane.se
070-3517887