Aktuellt från Jämställd Utveckling Skåne/Winnet Skåne

Mycket är på gång! Vi avslutade 2018 med beskedet att Jämställdhetsmyndigheten skulle läggas ner. Nu har läget förändrats, myndigheten blir kvar, och vi känner pepp inför framtidens jämställdhetsarbete. Vi börjar 2019 med nya tag och det glädjande beskedet att vi får verksamhetsstöd på 1,2 miljoner från Region Skåne. Vi ser fram emot allt kul, och framförallt viktigt vi kommer kunna göra för Skånes jämställdhetsutveckling under året. Som t.ex. Mångfaldsbussen 2019, Save the date 23 Maj!

rsmöte2.2

Winnet Skåne kommer under våren byta namn till Jämställd Utveckling Skåne. Syftet med ett nytt namn och varumärke är att tydliggöra den förändring organisationen gjort de senaste åren, och vad vi faktiskt gör och står för. Nu ska varumärket godkännas av Skatteverket och vi ska i samverkan med en designer skapa en ny grafisk profil.

Den 8 mars är det Internationella kvinnodagen och vi föreläser i samband med det i Landskrona, och i Malmö. Dessutom har vi släppt  en ny intervjustudie, som undersöker hur det är att vara man i ett kvinnodominerat yrke.

Är du nyfiken på vad som händer och vad som hänt sen sist? Läs mer om vad verksamheten genomfört och vad vi planerar framöver i vårt nyhetsbrev!