Hur jämställt är näringslivet i din kommun?

Idag på Internationella kvinnodagen påminner vi alla Skånes kommuner om att titta över sin representation från ett jämställdhet- och intersektionalitetsperspektiv.

– Hur ser representationen ut i näringslivsrådet i din kommun?
– Hur har fördelningen av kvinnor och män förändrats över tid?
– Jobbar ni med mångfald för att få in fler perspektiv på näringslivet?8 mars näringslivsråd

Jämställd Utveckling Skåne/Winnet Skåne har sedan 2011 kartlagt jämställdheten i näringslivsråden i Skånes kommuner, eftersom näringslivsrådet fyller en viktig funktion för dialogen mellan kommunen och dess lokala näringsliv. 2018 gjorde vi en ny kartläggning över representationen i de skånska näringslivsråden, och statistiken visar att jämställdheten varierar kraftigt från kommun till kommun. Näringslivsråd med jämställd representation har nästan fördubblats sen 2015 och två näringslivsråd består av en majoritet kvinnor. Alla hänger dock inte med i utvecklingen, knappt hälften av näringslivsråden, nio stycken, har en jämställd representation. och kartläggningen visar att det fortfarande finns näringslivsråd som består av 100 % män.

Detta och mycket mer kan du läsa om i Jämställd Utveckling Skåne/Winnet Skånes kartläggning Jämställdhet i näringslivsråd här.

Vill ni få mer kunskap om jämställdhetsperspektiv på företagande? Vill ni boka in en föreläsning eller workshop? Kontakta karin.blomstrand@winnetskane.se
#jämställdutvecklingskane