Arbor

Forum för företagsamma kvinnor i Staffanstorp med målet att:

– Etablera yrkesmässiga kontakter
– Utgöra en resurs för varandra
– Vara en diskussionsgrupp
– Höja kompetensen
– Få en inblick i och därigenom öka förståelsen för varandras
verksamhetsområden

Arbor betyder träd på latin. Trädets krona och dess synliga
grenverk kompletteras av det dolda men lika viktiga rotsystemet.
Ambitionerna med ett nätverk kan ses som en kombination av
dessa två faktorer.

Hemsida: Följ Arbor på deras blogg http://arborstaffanstorp.blogspot.se/
Kontaktperson: Monica Smidelik, monica@a-o.se