Aurora

Vi arbetar branschöverskridande med syfte att stödja och inspirera kvinnor
att utveckla sina företag, att uppmuntra och hjälpa kvinnor att förverkliga sina
idéer samt att synliggöra och främja deras företagarkultur.

Vi verkar för utveckling och samverkan för att skapa tillväxt bland
företagande kvinnor i Lund med omnejd.

Historik
Aurora i Lund är en ekonomisk förening och startade sin verksamhet år 2002.

Föreningen har arbetat som ett lokalt RC och har betytt mycket för många
företagare både genom det erfarenhetsutbyte som skett, de kurser
och föredrag som hållits samt de mentorprogram som genomförts.

I början fanns det en lokal kopplad till verksamheten som fungerade som en
träffpunkt, med möjlighet för medlemmar att hyra in sig. Den sades
upp då hyran blev för kostsam för föreningen.

I dag träffas Aurora helt ideellt i olika lokaler beroende på typ av verksamhet,
föreläsningens storlek och andra krav. De medlemmar som vill, har frukostmöten
i sina egna lokaler och presenterar sina företag lite extra.

Hemsida:
www.aurorailund.se
Kontaktperson: Anna-Karin Carlstoft Bramell, info@aurorailund.se