Engagemang för jämställdhet!

Är du nyfiken på vad Winnet Skåne gjort det senasteåret? Vill du mingla och dricka glögg med andra i Winnet Skånes nätverk? Är du pepp på mer engagemang för jämställdhet framöver? Eftermiddagen till ära gästas via av spoken word-artisten EliSophie. Dessutom får vi lyssna till Camilla Bergvall och Josefine Thorén från FemHbg. Den 4:e december kl. 15.30-18.00 samlar vi medlemmar, … Mer Engagemang för jämställdhet!

WINNET SKÅNE SLÄPPER NY STUDIE!

Idag publicerar Winnet Skåne en ny intervjustudie som undersöker jämställdhet och företagande i Skåne. Arbetet är en del av Winnet Skånes arbete för en jämställd regional utveckling och tillväxt. – Jämställdhet och mångfald behövs av många anledningar, inte bara från ett rättviseperspektiv utan även för ökad kompetens, kreativitet och innovation. Studien visar att vi behöver göra … Mer WINNET SKÅNE SLÄPPER NY STUDIE!

Aktuellt från Winnet Skåne

Den 12 oktober släpper Winnet Skåne en ny studie om jämställdhetsperspektiv på företagande, och samma dag arrangerar vi en workshop på temat på THINK Open Space i Helsingborg. Missa inte det! Vi är i slutskedet av att fixa inför den kickoff som ska avsluta arbetet med – och påbörja arbetet efter – Handlingsplan för jämställd regional tillväxt. … Mer Aktuellt från Winnet Skåne

Enligt jämställdhetspolitikens sjätte delmål ska mäns våld mot kvinnor upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

MEN… Kvinnor trakasseras dock fortfarande på livets alla områden. #metoo visade oss att kvinnor är otrygga i hemmet, på jobbet, på nätet och i det offentliga rummet. Världshälsoorganisationen (WHO) menar att våld, fysiskt och/eller sexuellt, är ett utav de mest allvarliga hoten mot kvinnors hälsa globalt, och uppskattar att var tredje kvinna utsätts för våld under sin … Mer Enligt jämställdhetspolitikens sjätte delmål ska mäns våld mot kvinnor upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

Enligt jämställdhetspolitikens femte delmål ska vi ha jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

MEN…  Från ett jämställdhetsperspektiv behövs det dock göras åtgärder på flera områden. Statistiken visar strukturella hälsoskillnader mellan kvinnor och män, däribland könsfördelningen vad gäller sjukskrivningar. Av alla sjukskrivna är två tredjedelar kvinnor och kvinnors ohälsotal är högre än männens i samtliga 33 skånska kommuner. Samtidigt är suicidtalen två till tre gånger högre bland män än … Mer Enligt jämställdhetspolitikens femte delmål ska vi ha jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Enligt jämställdhetspolitikens fjärde delmål ska vi ha en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. 

MEN… Förändringen mot ökad jämställdhet i hemmen går dock långsamt. Kvinnor lägger under ett vardagsdygn ner i genomsnitt 3,5 timmar på obetalt arbete, vilket är en timme mer än vad männen gör. På ett år blir det 9 veckors extrajobb. Tiden kvinnor lägger på obetalt arbete idag är en minskning från början av 1990-talet med … Mer Enligt jämställdhetspolitikens fjärde delmål ska vi ha en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. 

Enligt jämställdhetspolitikens tredje delmål ska vi ha en jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. 

MEN… Den svenska utbildningen är dock ojämställd på flera plan. Det är stor könsobalans på flera av gymnasiets och högskolans program och endast 5 av 20 gymnasieprogram i Skåne har jämn könsfördelning. På exempelvis teknikprogrammen i Skåne 2016 var mindre än 20 % kvinnor, och på vård- och omsorgsprogrammen var mer än 80 % kvinnor. … Mer Enligt jämställdhetspolitikens tredje delmål ska vi ha en jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. 

Enligt jämställdhetspolitikens andra delmål ska det råda ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

MEN…   Arbetsmarknaden är dock fortfarande ojämställd. Kvinnor och män befinner sig i olika sektorer och har olika yrken. Olika yrken ger olika lön och i Skåne idag tjänar kvinnor i genomsnitt 5046 kronor mindre varje månad än vad män gör. Om löneutvecklingen fortsätter i dagens takt kommer lönerna inte vara jämställda förrän år 2050. … Mer Enligt jämställdhetspolitikens andra delmål ska det råda ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Enligt jämställdhetspolitikens första delmål ska det finnas en jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

MEN…   Efter valet 2014 finns det en ojämn könsfördelning i 15 av Skånes 33 kommunfullmäktige och 23 av kommunerna har en ojämn könsfördelning i kommunstyrelserna. I Skånes näringsliv är endast 29 % alla chefer kvinnor medans andelen kvinnor som är chefer inom den offentliga sektorn är 64 %. Företagandet är ojämställt både nationellt och … Mer Enligt jämställdhetspolitikens första delmål ska det finnas en jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

DET ÖVERGRIPANDE MÅLET FÖR SVENSK JÄMSTÄLLDHETSPOLITIK ÄR ATT KVINNOR OCH MÄN SKA HA SAMMA MAKT ATT FORMA SAMHÄLLET OCH SINA EGNA LIV.

MEN…   Den 9:e september är det val och Winnet Skåne kommer veckorna fram tills dess uppmärksamma Sveriges sex jämställdhetspolitiska delmål. Kampanjen är en del av Winnet Skånes arbete för att sprida kunskap om jämställdhet i Skåne. Jämställdhet råder inte förrän alla människor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön. Det är inte realitet … Mer DET ÖVERGRIPANDE MÅLET FÖR SVENSK JÄMSTÄLLDHETSPOLITIK ÄR ATT KVINNOR OCH MÄN SKA HA SAMMA MAKT ATT FORMA SAMHÄLLET OCH SINA EGNA LIV.