Avslutade projekt

Inom ramen för vår verksamhet driver vi flera olika projekt.

Pågående projekt och arbete

Jämställdhetsverkstan

Mångfaldskartläggning

Jämställdhet och Det Öppna Skåne 2030

Jämställdhetskartan

Kartläggning av kluster och innovationsfrämjande miljöer 

 

Avslutade projekt

Winnet Skånes Digitala Agenda

Verksamhetsbidrag 2013-2015

Going Abroad

Annonser