Bli medlem!

våg_rgb

Winnet Skåne är en medlemsorganisation för lokala nätverk, resurscentras och ideella föreningar, och är öppen för stödmedlemmar som vill stötta vår verksamhet.

Medlemskap förening
För att bli antagen som medlem krävs:

– att verksamhet bedrivs enligt demokratiska principer och med stor transparens
– att verksamheten i huvudsak är ideell
– att stödja och/eller arbeta i linje med Winnet Skånes ändamålsparagraf
– att bidra till lokal och/eller regional utveckling

Medlemskap kostar 100 kr per år. Avgiften faktureras efter godkänd medlemsansökan.

Stödmedlemskap
Enskild person, ideella föreningar, institution, myndighet och företag som stödjer föreningens verksamhet och målsättningar kan antas som stödmedlem. Stödmedlemskap kostar 100 kr per år för privatpersoner och 500 kr per år för organisationer och företag.

Vill du bli stödmedlem i Winnet Skåne? Mejla info@winnetskane.se och ange:

  • Namn: Företag, Organisation eller för- och efternamn
  • Adress: Gatu- eller boxadress
  • E-mejl & telefon
  • Kontaktperson om stödmedlem är företag eller organisation
  • Ev. webb-adress