Ris eller ros – mångfaldskartan visar vägen!

Mångfaldskartan är ett statistiskt redskap för jämställdhets- och mångfaldsperspektiv på näringsliv och arbetsmarknad över samtliga kommuner i Skåne. Rapporten är framtagen av Winnet Skåne tillsammans med Region Skåne.  På internationella kvinnodagen ville vi uppmärksamma hur det står till med mångfalden ute i kommunerna. Därför skickade vi buketter med ris och rosor till alla kommunchefer i … Mer Ris eller ros – mångfaldskartan visar vägen!

Har jämställdheten blivit bättre hos skånska kluster- och innovationsfrämjande aktörer?

2005 genomförde Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne den första kartläggningen av jämställdheten i skånska kluster- och innovationsfrämjande miljöer, då fokuserades könsfördelning i styrelser och bland VD-/projektledarposter. Kartläggningen visade att kvinnor var starkt underrepresenterade på dessa positioner. 2008 följdes rapporten upp av Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Skåne. Den visade inga nämnvärda förändringar, förutom att andelen kvinnor … Mer Har jämställdheten blivit bättre hos skånska kluster- och innovationsfrämjande aktörer?

Fatta Jämställdhet! – så här tänker vi kring konferensen!

Vårt syfte med konferensen Fatta Jämställdhet! är att lyfta det arbete som vi bedrivit inom ramen för regeringsuppdraget Resurscentraprogram för kvinnor 2013-2015, och att sätta fokus på frågor om jämställd utveckling och tillväxt. Vi kommer fokusera på metoder och arbetsredskap för att öka jämställdheten i Skåne. Konferensen vänder sig till dig som är intresserad av frågor om jämställdhet … Mer Fatta Jämställdhet! – så här tänker vi kring konferensen!