APELRYDSEMINARIET 2016

Den 12-13 augusti går Apelrydsseminariet traditionsenligt av stapeln i Båstad. Det är åttonde året som Apelrydsseminariet arrangeras och årets tema är jämställdhet och framtid. Talar gör bland andra Anders Kompass, chef för FN:s kontor för mänskliga rättigheter i Genève, Nour El Refai, komiker och skådespelare, Nina Åkestam, reklamforskare Handelshögskolan, Ulrika Rogland, målsägarbiträde och opinionsbildare, och Lars Jalmert, professor. Läs … Mer APELRYDSEMINARIET 2016

Jämställdhetsverkstan

Winnet Skåne har som en av 19 organisationer beviljats medel för ett jämställdhetsprojekt från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektet Jämställdhetsverkstan är en vidareutveckling av en idé som kommer från det arbete som vi gjort med de skånska Jämställdhetskartorna. Projektet ska samla aktörer från civilsamhällets organisationer i medskapande Jämställdhetsverkstäder, där deltagarna får: Verktyg för praktiskt … Mer Jämställdhetsverkstan

De jämställdhetspolitiska målen

”Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.” så är Sveriges jämställdhetspolitiska mål formulerad. Målet antogs 2006 i bred politisk enighet utifrån propositionen Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken (prop. 2005/06:155). Till det jämställdhetspolitiska målet finns fyra delmål som vi har listat … Mer De jämställdhetspolitiska målen

AllBrightrapporten 2016

AllBright har för femte året i rad granskat svenska börsbolags ledningsgrupper. Det är något som görs årligen, som en temperaturmätning av jämställdheten i näringslivet för att belysa avsaknaden av kvinnor på maktpositioner. Årets rapport, som ni hittar här, visar att kvinnorna ökar i börsbolagens ledningsgrupper och antalet bolag med jämställda ledningar når nya rekordnivåer. 32 av … Mer AllBrightrapporten 2016

Jämställdhet och pensioner

Har du koll på sambandet mellan jämställdhet och pension? Varannan kvinna som går i pension i dag får garantipension och nästan hälften av alla kvinnliga pensionärer är fattiga. Män har helt enkelt tjockare plånböcker både i livet i allmänhet och som pensionärer. Av alla med garantipension är 80 % kvinnor. Samtidigt så pensionssparar kvinnor privat i … Mer Jämställdhet och pensioner

8 mars i Landskrona

Den 8 mars 2016 samlas Landskronas organisationer och föreningar för kvinnor på Stadsbiblioteket. Temat är Kvinna i Landskrona – 100 år senare och är en dag om livet, vår historia, kreativitet och jämlikhet då och nu. Winnet Skåne finns på plats för att föreläsa om jämställdheten i Landskrona. Utgångspunkten är hur statistik kan användas som ett verktyg för att … Mer 8 mars i Landskrona

Våldets kön

I tisdags föreläste Inger Lövkrona, professor emerita i etnologi vid Lunds Universitet, om Våldets kön på Länsstyrelsen Skåne. Föreläsningen utgick från boken med samma namn, som hon skrivit tillsammans med Gabriella Nilsson. Boken granskar och diskuterar vetenskapliga studier utifrån tre olika perspektiv: Kulturanalytiskt Feministiskt Historiskt Alla aspekter av våld behandlas, och en gemensam nämnare för allt … Mer Våldets kön