Trelleborg på Jämställdhetskartan!

Idag publiceras Trelleborg som sjätte skånska kommun på www.jamstalldhetskartan.se! Jämställdhetskartan ger dig svar på frågan om hur jämställdheten i Trelleborgs kommun ser ut och synliggör behov av förändring för att skapa ett Trelleborg där alla kan leva och verka på lika villkor. Trelleborgs resultat visar att kommunen följer etablerade mönster i samhället. Även om kvinnor … Mer Trelleborg på Jämställdhetskartan!

Insikt ger bättre utsikt 16 september

Den 16 september bjuder Winnet Skånes medlemmar Grid in till en heldagskonferens på Lorensdal i Vellinge. Konferensen är en del av projektet Dubbel Kraft, som Grid haft stöd från Tillväxtverket för sedan 2013. Dagens fokus är tillväxt och entreprenörskap och det bjuds in till en matnyttig dag med många intressanta talare och diskussioner. Konferensen riktar … Mer Insikt ger bättre utsikt 16 september

Ny jämställdhetsstatistik över Skåne!

I slutet på juni publicerade Länsstyrelsen Skåne en uppdaterad upplaga av Kvinnor och män i Skåne. Den nya statistiken visar både positiva och negativa förändringar i Skåne, men Sara Lhådö, jämställdhetssakkunnig på Länsstyrelsen Skåne, konstaterar framför allt att utvecklingen mestadels står still. De fyra jämställdhetspolitiska målen bryts i skriften ner på regional nivå, och utgår från … Mer Ny jämställdhetsstatistik över Skåne!

Mötesplats Skåne 2015

Sedan förra veckan är vi full styrka på kontoret igen och vi avslutade första arbetsveckan på 2015 års upplaga av Mötesplats Skåne, där det som vanligt var ett potpurri av intressanta seminarier. Mötesplats Skåne är en del av Skånes regionala utvecklingsstrategi, och syftet är att utvecklingsaktörer visar vad som har gjorts och vad som behöver … Mer Mötesplats Skåne 2015

(O)hälsa i Skåne

Kvinnor lider i större utsträckning än män av ohälsa, och det är något som varit oförändrat de senaste 10 åren. Siffrorna från våra fem skånska kommuner på jämställdhetskartan visar  att kvinnor står för runt 60 % av ohälsan, som räknas efter antal utbetalade dagar med sjukpenning, sjukbidrag, rehabiliteringspenning eller liknande. Statistiken är jämförbar de fem kommunerna emellan. Förklaringar till varför kvinnor … Mer (O)hälsa i Skåne

Fatta Jämställdhet! – så här tänker vi kring konferensen!

Vårt syfte med konferensen Fatta Jämställdhet! är att lyfta det arbete som vi bedrivit inom ramen för regeringsuppdraget Resurscentraprogram för kvinnor 2013-2015, och att sätta fokus på frågor om jämställd utveckling och tillväxt. Vi kommer fokusera på metoder och arbetsredskap för att öka jämställdheten i Skåne. Konferensen vänder sig till dig som är intresserad av frågor om jämställdhet … Mer Fatta Jämställdhet! – så här tänker vi kring konferensen!

Hur jämställda är kommunala bolag?

Jämställdhetskartorna synliggör jämställdheten inom kommunala bolag. De kommunala bolagen spelar en viktig samhällsekonomisk roll, och enligt beräkningar omsätter de omkring 200 miljarder kronor per år. Samtidigt är de kommunala bolagen i många fall en ytterst manlig arena, där få kvinnor återfinns på ledande positioner. Ser vi på landet som helhet visar en undersökning som gjordes 2011 av riksdagens utredningstjänst … Mer Hur jämställda är kommunala bolag?

Detta händer i höst!

När det råder sommarlugn på kontoret och mailen inte plingar frenetiskt, passar det för oss alldeles utmärkt att samla ihop vad vi har gjort i vår, men även planera verksamheten för hösten. Vilka insatser vill vi genomföra? Vilka projekt vill vi växla upp? Vilka mötesplatser vill vi samordna? Ja, sådant går vi och funderar på just nu! … Mer Detta händer i höst!

Ideell sektor + jämställdhet = sant?

Majoriteten av de siffror som vi samlar i Jämställdhetskartan köps in från SCB, BRÅ och Bolagsverket. Men, det finns en del siffror som vi behöver samla in lokalt. Det handlar dels om siffror över politisk representation, kommunal lönestatistik uppdelat på förvaltning och kön, kommunal chefsstatistik och så listor över ideella föreningar med kommunala bidrag. Listorna … Mer Ideell sektor + jämställdhet = sant?

Det (o)jämställda Skåne

Utgångspunkten i den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Men har vi verkligen det? Nja, kanske svaret skulle kunna sammanfattas. Rent juridiskt har kvinnor och män samma rättigheter och skyldigheter, men i praktiken ser det annorlunda ut. Samhället präglas av strukturer som upprätthåller och … Mer Det (o)jämställda Skåne