Jämställdhetsverkstan

Winnet Skåne har som en av 19 organisationer beviljats medel för ett jämställdhetsprojekt från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektet Jämställdhetsverkstan är en vidareutveckling av en idé som kommer från det arbete som vi gjort med de skånska Jämställdhetskartorna. Projektet ska samla aktörer från civilsamhällets organisationer i medskapande Jämställdhetsverkstäder, där deltagarna får: Verktyg för praktiskt … Mer Jämställdhetsverkstan