Hur jämställt är företagandet i Skånes kommuner?

Företagandet generellt är lågt i Sverige och kvinnor utgör 23–29 % av de svenska företagarna. Om kvinnor skulle vara en del av företagandet i samma utsträckning som män skulle detta i dagsläget innebära 75 000 nya företag och 278 000 nya jobb i Sverige. Utifrån denna bild av svenskt företagande är det intressant att titta … Mer Hur jämställt är företagandet i Skånes kommuner?