Män i kvinnodominerade yrken

Idag publicerar vi vår nya studie ”Man blir uppskattad: en studie om män i kvinnodominerade yrken”. Normbrytande yrkesval görs senare i livet. Åtminstone gäller det män i kvinnodominerade branscher. Det visar Winnet Skånes nya intervjustudie. Studien är en del av vårt arbete för jämställd regional utveckling och tillväxt. Den skånska arbetsmarknaden är kraftigt könssegregerad och … Mer Män i kvinnodominerade yrken

Winnet Skåne söker verksamhetsledare!

Winnet Skåne söker verksamhetsledare Winnet Skåne är en kunskapsorganisation som arbetar för en jämställd regional utveckling och tillväxt! Vi söker nu en verksamhetsledare som vill vara med och driva en jämställd utveckling i Skåne. Som verksamhetsledare utvecklar du strategiskt Winnet Skånes verksamhet och har personal-, resultat- och utvecklingsansvar för verksamheten. I uppdraget ligger att hålla … Mer Winnet Skåne söker verksamhetsledare!

Matilda Kullebjörk slutar på Winnet Skåne

Winnet Skånes verksamhetsledare Matilda Kullebjörk går vidare till nya uppdrag och kommer därmed att lämna verksamheten i Lund den 19 februari. Matilda har under sina 5 år i verksamheten engagerat och drivit de uppdrag som funnits på bästa sätt. Verksamheten har under dessa år utvecklats till att verkligen stödja en regional jämställd tillväxt. Winnet Skåne … Mer Matilda Kullebjörk slutar på Winnet Skåne

Aktuellt från Winnet Skåne december

22 GENOMFÖRDA AKTIVITETER, 54 UTBILDNINGSTILLFÄLLEN OCH 970 PERSONER UTBILDADE! Året närmar sig sitt slut och vi summerar Winnet Skånes arbete 2018. 2018 har, i jämställdhetens namn, varit ett speciellt år. När 2017 blev 2018 var #metoo fortfarande högaktuellt, och i januari fick Sverige en Jämställdhetsmyndighet – som nu efter knappa 11 månader föreslås läggas ner … Mer Aktuellt från Winnet Skåne december

Engagemang för jämställdhet!

Är du nyfiken på vad Winnet Skåne gjort det senasteåret? Vill du mingla och dricka glögg med andra i Winnet Skånes nätverk? Är du pepp på mer engagemang för jämställdhet framöver? Eftermiddagen till ära gästas via av spoken word-artisten EliSophie. Dessutom får vi lyssna till Camilla Bergvall och Josefine Thorén från FemHbg. Den 4:e december kl. 15.30-18.00 samlar vi medlemmar, … Mer Engagemang för jämställdhet!

WINNET SKÅNE SLÄPPER NY STUDIE!

Idag publicerar Winnet Skåne en ny intervjustudie som undersöker jämställdhet och företagande i Skåne. Arbetet är en del av Winnet Skånes arbete för en jämställd regional utveckling och tillväxt. – Jämställdhet och mångfald behövs av många anledningar, inte bara från ett rättviseperspektiv utan även för ökad kompetens, kreativitet och innovation. Studien visar att vi behöver göra … Mer WINNET SKÅNE SLÄPPER NY STUDIE!

Aktuellt från Winnet Skåne

Den 12 oktober släpper Winnet Skåne en ny studie om jämställdhetsperspektiv på företagande, och samma dag arrangerar vi en workshop på temat på THINK Open Space i Helsingborg. Missa inte det! Vi är i slutskedet av att fixa inför den kickoff som ska avsluta arbetet med – och påbörja arbetet efter – Handlingsplan för jämställd regional tillväxt. … Mer Aktuellt från Winnet Skåne

Enligt jämställdhetspolitikens sjätte delmål ska mäns våld mot kvinnor upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

MEN… Kvinnor trakasseras dock fortfarande på livets alla områden. #metoo visade oss att kvinnor är otrygga i hemmet, på jobbet, på nätet och i det offentliga rummet. Världshälsoorganisationen (WHO) menar att våld, fysiskt och/eller sexuellt, är ett utav de mest allvarliga hoten mot kvinnors hälsa globalt, och uppskattar att var tredje kvinna utsätts för våld under sin … Mer Enligt jämställdhetspolitikens sjätte delmål ska mäns våld mot kvinnor upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

Enligt jämställdhetspolitikens femte delmål ska vi ha jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

MEN…  Från ett jämställdhetsperspektiv behövs det dock göras åtgärder på flera områden. Statistiken visar strukturella hälsoskillnader mellan kvinnor och män, däribland könsfördelningen vad gäller sjukskrivningar. Av alla sjukskrivna är två tredjedelar kvinnor och kvinnors ohälsotal är högre än männens i samtliga 33 skånska kommuner. Samtidigt är suicidtalen två till tre gånger högre bland män än … Mer Enligt jämställdhetspolitikens femte delmål ska vi ha jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Enligt jämställdhetspolitikens fjärde delmål ska vi ha en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. 

MEN… Förändringen mot ökad jämställdhet i hemmen går dock långsamt. Kvinnor lägger under ett vardagsdygn ner i genomsnitt 3,5 timmar på obetalt arbete, vilket är en timme mer än vad männen gör. På ett år blir det 9 veckors extrajobb. Tiden kvinnor lägger på obetalt arbete idag är en minskning från början av 1990-talet med … Mer Enligt jämställdhetspolitikens fjärde delmål ska vi ha en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.