Enligt jämställdhetspolitikens andra delmål ska det råda ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

MEN…   Arbetsmarknaden är dock fortfarande ojämställd. Kvinnor och män befinner sig i olika sektorer och har olika yrken. Olika yrken ger olika lön och i Skåne idag tjänar kvinnor i genomsnitt 5046 kronor mindre varje månad än vad män gör. Om löneutvecklingen fortsätter i dagens takt kommer lönerna inte vara jämställda förrän år 2050. … Mer Enligt jämställdhetspolitikens andra delmål ska det råda ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Enligt jämställdhetspolitikens första delmål ska det finnas en jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

MEN…   Efter valet 2014 finns det en ojämn könsfördelning i 15 av Skånes 33 kommunfullmäktige och 23 av kommunerna har en ojämn könsfördelning i kommunstyrelserna. I Skånes näringsliv är endast 29 % alla chefer kvinnor medans andelen kvinnor som är chefer inom den offentliga sektorn är 64 %. Företagandet är ojämställt både nationellt och … Mer Enligt jämställdhetspolitikens första delmål ska det finnas en jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

DET ÖVERGRIPANDE MÅLET FÖR SVENSK JÄMSTÄLLDHETSPOLITIK ÄR ATT KVINNOR OCH MÄN SKA HA SAMMA MAKT ATT FORMA SAMHÄLLET OCH SINA EGNA LIV.

MEN…   Den 9:e september är det val och Winnet Skåne kommer veckorna fram tills dess uppmärksamma Sveriges sex jämställdhetspolitiska delmål. Kampanjen är en del av Winnet Skånes arbete för att sprida kunskap om jämställdhet i Skåne. Jämställdhet råder inte förrän alla människor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön. Det är inte realitet … Mer DET ÖVERGRIPANDE MÅLET FÖR SVENSK JÄMSTÄLLDHETSPOLITIK ÄR ATT KVINNOR OCH MÄN SKA HA SAMMA MAKT ATT FORMA SAMHÄLLET OCH SINA EGNA LIV.

Ny rapport om ungas hälsa utifrån könsidentitet

Kommunförbundet Skåne har i samverkan med Region Skåne släppt rapporten ”Ungas hälsa utifrån könsidentitet”, ett komplement till ”Folkhälsoenkät barn och unga i Skåne 2016”. Den 8:e maj hölls ett seminarium på det funkissnygga medborgarhuset i Eslöv i samband med releasen av rapporten. Rapporten ger en tydlig ögonblicksbild på hur unga transpersoner och icke-binära i Skåne … Mer Ny rapport om ungas hälsa utifrån könsidentitet

WINNET SKÅNE SLÄPPER NY RAPPORT OM JÄMSTÄLLD REPRESENTATION I DE SKÅNSKA NÄRINGSLIVSRÅDEN

Idag publicerar Winnet Skåne en ny rapport som kartlägger hur jämställd representationen i de skånska kommunernas näringslivsråd är. Arbetet är en fortsättning på tidigare kartläggningar som gjorts sedan 2011 och en del av Winnet Skånes arbete för en jämställd regional utveckling och tillväxt. – Näringslivsrådet bör precis som andra funktioner i samhället präglas av jämställdhet, … Mer WINNET SKÅNE SLÄPPER NY RAPPORT OM JÄMSTÄLLD REPRESENTATION I DE SKÅNSKA NÄRINGSLIVSRÅDEN

Workshop om härskartekniker

Häromveckan var vi i Simrishamn på vackra Österlens museum och höll en workshop om hur vi kan känna igen och bemöta härskartekniker. Ett 40-tal deltagare hade anmält sig och workshopen hölls i samverkan med Winnet Skånes medlemsnätverk Qlara som bjöd på fika och trevlig stämning. Deltagarna visade ett stort engagemang och levde sig in i … Mer Workshop om härskartekniker

Ny styrelse

Den 5 april hade Winnet Skåne årsmöte på kontoret i Lund och då valdes en ny styrelse! Katarina Erlingson tackades av efter 3 år som ordförande, och Carina Jönsson valdes till ny ordförande. Styrelsen består nu av, förutom Carina, Anders Eriksson (nyval), Maria Kullberg, Ameli Frostell (nyval), Lars Persson, Rebecka Eriksson och Olof Eriksson. (Rebecka … Mer Ny styrelse

Mångfaldsbussen 2018

Efter succén med förra årets resa Mångfaldskartan grand tour! Gör vi nu en uppföljande resa den 11 april med destination Skåne nordost. Vi besöker förra årets vinnare av Winnet Skåne-priset – Östra Göinge, som med sin unika mångfaldssatsning ”Tillsammans bygger vi framtiden”, lyckats ena civilsamhälle, kommun och näringsliv på ett fantastiskt sätt. Mångfaldsbussen är ett … Mer Mångfaldsbussen 2018