WINNET SKÅNE SLÄPPER NY RAPPORT OM JÄMSTÄLLD REPRESENTATION I DE SKÅNSKA NÄRINGSLIVSRÅDEN

Idag publicerar Winnet Skåne en ny rapport som kartlägger hur jämställd representationen i de skånska kommunernas näringslivsråd är. Arbetet är en fortsättning på tidigare kartläggningar som gjorts sedan 2011 och en del av Winnet Skånes arbete för en jämställd regional utveckling och tillväxt. – Näringslivsrådet bör precis som andra funktioner i samhället präglas av jämställdhet, … Mer WINNET SKÅNE SLÄPPER NY RAPPORT OM JÄMSTÄLLD REPRESENTATION I DE SKÅNSKA NÄRINGSLIVSRÅDEN

Kvinnor och män i Skåne 2017

Länsstyrelsen har släppt uppdaterad jämställdhetsstatistik! Kvinnor och män i Skåne 2017 är en sammanställning över hur jämställdheten ser ut i Skåne och Skånes kommuner utifrån några av regeringens indikatorer för jämställdhet.

Ris eller ros – mångfaldskartan visar vägen!

Mångfaldskartan är ett statistiskt redskap för jämställdhets- och mångfaldsperspektiv på näringsliv och arbetsmarknad över samtliga kommuner i Skåne. Rapporten är framtagen av Winnet Skåne tillsammans med Region Skåne.  På internationella kvinnodagen ville vi uppmärksamma hur det står till med mångfalden ute i kommunerna. Därför skickade vi buketter med ris och rosor till alla kommunchefer i … Mer Ris eller ros – mångfaldskartan visar vägen!

Förändringar i föräldraförsäkringen

Att kvinnor står för större delen av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, föräldraledigheten inkluderad, är ingen hemlighet. Vid årsskiftet infördes en tredje månad öronmärkt för vardera föräldern i föräldraförsäkringen. Det innebär att de tidigare 60 dagarna blir 90 och går inte att överlåta till den andre vårdnadshavaren. Samtidigt visar siffror från Försäkringskassan att 23 procent … Mer Förändringar i föräldraförsäkringen

Representation i näringslivsråden i Skånes kommuner

2011 gjorde Winnet Skåne första undersökningen av hur jämställd representationen i skånska kommuners näringslivsråd var. Siffrorna uppdaterades 2013, och nu senast under sommaren 2015. Vi har ställt samman siffrorna i ett kompletterande dokument till rapporten Hur jämställt är företagandet i Skånes kommuner? som publicerades 2012. Siffrorna från 2015 visar bland annat att representationen i näringslivsråden i Bromölla, … Mer Representation i näringslivsråden i Skånes kommuner

Nyhet! Podcast om Jämställdhetskartan och Skånestatistik

Har du inte tid att läsa kanske du har tid att lyssna? Nu testar vi något nytt, nämligen att göra podcasts, för att informera om vår verksamhet. I inslaget berättar vi på Winnet Skåne om hur vi arbetar med Jämställdhetskartan och statistik som ett sätt att analysera och lyfta frågor om jämställdhet i Skåne. I inslaget hör … Mer Nyhet! Podcast om Jämställdhetskartan och Skånestatistik

Trelleborg på Jämställdhetskartan!

Idag publiceras Trelleborg som sjätte skånska kommun på www.jamstalldhetskartan.se! Jämställdhetskartan ger dig svar på frågan om hur jämställdheten i Trelleborgs kommun ser ut och synliggör behov av förändring för att skapa ett Trelleborg där alla kan leva och verka på lika villkor. Trelleborgs resultat visar att kommunen följer etablerade mönster i samhället. Även om kvinnor … Mer Trelleborg på Jämställdhetskartan!

Ny jämställdhetsstatistik över Skåne!

I slutet på juni publicerade Länsstyrelsen Skåne en uppdaterad upplaga av Kvinnor och män i Skåne. Den nya statistiken visar både positiva och negativa förändringar i Skåne, men Sara Lhådö, jämställdhetssakkunnig på Länsstyrelsen Skåne, konstaterar framför allt att utvecklingen mestadels står still. De fyra jämställdhetspolitiska målen bryts i skriften ner på regional nivå, och utgår från … Mer Ny jämställdhetsstatistik över Skåne!

(O)hälsa i Skåne

Kvinnor lider i större utsträckning än män av ohälsa, och det är något som varit oförändrat de senaste 10 åren. Siffrorna från våra fem skånska kommuner på jämställdhetskartan visar  att kvinnor står för runt 60 % av ohälsan, som räknas efter antal utbetalade dagar med sjukpenning, sjukbidrag, rehabiliteringspenning eller liknande. Statistiken är jämförbar de fem kommunerna emellan. Förklaringar till varför kvinnor … Mer (O)hälsa i Skåne