Hur jämställt är företagandet i Skånes kommuner?

Företagandet generellt är lågt i Sverige och kvinnor utgör 23–29 % av de svenska företagarna. Om kvinnor skulle vara en del av företagandet i samma utsträckning som män skulle detta i dagsläget innebära 75 000 nya företag och 278 000 nya jobb i Sverige. Utifrån denna bild av svenskt företagande är det intressant att titta … Mer Hur jämställt är företagandet i Skånes kommuner?

Fatta Jämställdhet! – så här tänker vi kring konferensen!

Vårt syfte med konferensen Fatta Jämställdhet! är att lyfta det arbete som vi bedrivit inom ramen för regeringsuppdraget Resurscentraprogram för kvinnor 2013-2015, och att sätta fokus på frågor om jämställd utveckling och tillväxt. Vi kommer fokusera på metoder och arbetsredskap för att öka jämställdheten i Skåne. Konferensen vänder sig till dig som är intresserad av frågor om jämställdhet … Mer Fatta Jämställdhet! – så här tänker vi kring konferensen!

Detta händer i höst!

När det råder sommarlugn på kontoret och mailen inte plingar frenetiskt, passar det för oss alldeles utmärkt att samla ihop vad vi har gjort i vår, men även planera verksamheten för hösten. Vilka insatser vill vi genomföra? Vilka projekt vill vi växla upp? Vilka mötesplatser vill vi samordna? Ja, sådant går vi och funderar på just nu! … Mer Detta händer i höst!

Kvinnors och mäns liv i Skåne

I Skåne bor det drygt 1,2 miljoner människor, av dessa är cirka 637 000 kvinnor och 626 000 män. Skåne är attraktivt, befolkningen stiger i nästan alla kommuner och det finns en uppfattning om Skåne som en blommande region på frammarsch. Men det är en region med motsägelser, sysselsättningstillväxten ökar samtidigt som många står utanför arbetsmarknaden – … Mer Kvinnors och mäns liv i Skåne

Kombinatörerna svänger om i siffrorna

Många känner till att män utgör en större andel av företagarna än vad kvinnor gör. Men bland de som har sin huvudsakliga inkomst av anställning men även har inkomst som företagare, det vill säga kombinatörer, är könsfördelningen mer jämn. Jämfört med företagande är den jämna könsfördelningen bland kombinatörerna anmärkningsvärd, män utgör cirka två tredjedelar av företagarna men … Mer Kombinatörerna svänger om i siffrorna