Referat

Under vår konferens fanns Hanna Glans från EQO på plats och dokumenterade dagen, tillsammans med vår fotograf Lani Noreke. Dokumentationen från konferensen finns tillgänglig här.