Medverkande

– Heidi Avellan, moderator för dagen 

Heidi Avellan kommer att leda oss genom dagen. Avellan är journalist och politisk chefredaktör på Sydsvenskan, och hörs bland annat i åsiktspanelen i Godmorgon, världen! i Sveriges Radio P1.

– Världen enligt Nour El-Refai

Nour El-Refai är skådespelare, komiker och programledare. I ett samtal om makt och humor möter vi El-Refai och hennes tankar kring vad som är modigt och inte. Om hur uppväxten har präglat hennes yrkesliv och varför hon har blivit feminist.

– Amela Hodzic, regionråd (S)

Amela Hodzic är regionråd och vice ordförande i Region Skånes personalnämnd. Hon sitter även som ordförande i upphandlingsstrategiutskottet och är profilerad på innovationsupphandlingar, samt sitter som ledamot i både regionstyrelsen och regionfullmäktige.

– Katarina Erlingson, ordförande Winnet Skåne

Katarina Erlingson är ordförande för Winnet Skåne sedan 2015 och har en bakgrund som regionpolitiker sedan 12 år tillbaka. Förutom att vara ordförande i Winnet Skåne så driver hon företag inom grön tillväxt.

– Magnus Dahlberg, personalchef Trelleborgs kommun

Magnus Dahlberg är personalchef i Trelleborgs kommun. Som första kommun i Sverige har Trelleborg valt att satsa extra på de arbetstagare som väljer att dela lika på föräldraledigheten genom att införa en så kallad jämställdhetspremie.

– Annika Hansson, miljöstrateg och projektledare Trelleborgs kommun

Annika Hansson arbetar med projektet Jämställt Övre, som ska visa hur kommunen genom en jämställd samhällsplanering kan bryta och ifrågasätta cementering och reproducering av hur killar och tjejer traditionellt använder sig av det offentliga rummet.

– Carin Daal, enhetschef Region Skåne Näringsliv

Carin Daal ansvarar för enheten för entreprenörskap på Region Skåne.

– Rozalia Weisz, näringslivsutvecklare Region Skåne Näringsliv

Rozalia Weisz arbetar jämställdhets- och integrationsfrågan utifrån tillväxtperspektivet och är ansvarig för Region Skånes handlingsplan för jämställd regional tillväxt.

– Lisbeth Böhm, Nätverket GRID

Lisbeth Böhm är projektledare för Dubbel Kraft, som drivs av Nätverket Grid, som genom finansiering från Tillväxtverket sedan juni 2013 arbetar för att provocera fram jämställd tillväxt i Vellinge kommun. Nätverket Grid är ett nätverk för företagande kvinnor och syftet är att utveckla och stödja kvinnors företagande i kommunen. Grid driver sin hjärtefråga om att kvinnor som vill ska kunna driva framgångsrika företag.

– Maria Pålsson, Internationella Kvinnoföreningen – IKF

Maria Pålsson är verksamhetsutvecklare med inriktning på opinion och påverkan hos Internationella Kvinnoföreningen, IKF, i Malmö. IKF skapar opinion kring och bidrar till jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet på en strukturell nivå genom att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande. IKF synliggör utrikesfödda kvinnors låga arbetsmarknadsrepresentation i storstadsområdena i Skåne och arbetar med ett program för ömsesidig integration genom jämställdhet, hälsa och försörjningskraft för kvinnors ökade egenmakt och inflytande.

– Pia Vingestråhle, civilekonom och chefskonsult

Pia Vingestråhle har bred erfarenhet, både som anställd och som egen företagare, som ledare och chef i olika roller både inom privat och offentlig sektor. För Winnet Skånes räkning har hon genomfört kartläggningar av hur jämställdheten har utvecklats hos kluster- och innovationsfrämjande aktörer i Skåne.

– Media Evolution

Media Evolution är ett mediekluster och en medlemsorganisation som jobbar för att stärka innovation och tillväxt i södra Sveriges mediebranscher. För att göra det driver Media Evolution projekt och erbjuder tjänster inom tre olika områden: Mötesplatser, Marknadsskapande och Kompetens.