FemNet

FemNet är ett Lokalt ResursCentrum kvinnor i Malmö/Oxie.

FemNet syftar till:
• Att vara ett forum för att stimulera, stärka och utveckla kvinnors entreprenör-
och intraprenörskap.
• Att uppmuntra kvinnor till kreativitet, idéutveckling och drivkraft.
• Att öka kvinnors samhällsengagemang.

FemNets verksamhet är flexibel och kan formas efter kvinnors intressen
och förändras i tiden med nya idéer och erfarenheter. Även om FemNet
ursprungligen grundades i Oxie, så finns våra medlemmar i Malmö med
omkrets. FemNet är också till viss del internetbaserat. Vår blogg finns
www.femnetresurs.blogspot.com och www.soderslattskvinnor.blogspot.com

FemNet har samverkat kring eller drivit projekt inom jämställdhet,
arbetslöshet, besöksnäring, lokal utveckling och nu senast om kvinnor och landsbygdsutveckling.

FemNet har ett nätverk, Seniora, för kvinnor i tredje åldern. Seniora har bland annat samverkat
med Röda Korset och Studiefrämjandet kring Livscaféer och Passion för livet (livsseminarier för
målgrupp 55+)

Hemsida: http://femnet.se
Kontaktperson: Viia Delvéus, femnet@live.se