Föreningen Christina

Christina, föreningen för företagsamma kvinnor är ett lokalt resurscentrum (LRC) i
Kristianstad, som startade 2007. Föreningen är ideell och politiskt och religiöst obunden.

Föreningen vill synliggöra, främja och utveckla kvinnors företagande i nordöstra Skåne
och bidrar till att skapa mötesplatser där affärskontakter, nya tankar och idéer, ja, rent
av nya produkter kan utvecklas.

Föreningen Christina har arbetat med och i olika projekt:

Affärsutveckling genom samverkan
Under tre år, 2009-2011 arbetade projektet med innovation och utveckling av
produkter och företag inom teman: Café och bageri, Frukt och bär, Kusten och
skogen. Affärsutveckling genom samverkan använde metoden Successteam
som verkligen har blivit en succé.

Parkbänk – ett praktiskt styrelseprojekt
Parkbänk var en utbildning i styrelsearbete för styrelseledamöterna i de Lokala
ResursCentra och nätverken för kvinnor. Utbildningen var på två år, 2010-2012.

Pedagogik för jämställd IT
Berörde kvinnors inflytande, delaktighet och tillgång till program och insatser
som syftar till regional tillväxt och utveckling med koppling till IT. Pågick under 2012.

Going Abroad
Ett projekt inom South Baltic med Tyskland, Polen och Litauen som samarbets-
partners. Projektet gick ut på att främja samarbete mellan företag i Sverige och i
Tyskland genom att använda sig av Successteam-metoden och IT samt bildandet
av branschnätverk. Genomfördes under 2011-2013.

Som medlem i Christina får du tillgång till ett landsomfattande nätverk av andra LRC.
Det innebär att du inbjuds till utbildningar och föreläsningar som du har nytta av som
företagare. Det kostar 300 kr/år att vara med. I medlemskapet ingår att du får
marknadsföra dig på Christinas hemsida www.christina.nu.

Föreningen Christina arrangerar bland annat nätfrukostmöten och tematräffar för sina
medlemmar.

Hemsida: www.christina.nu
Kontaktperson: Margareta Hjelmqvist, kristianstad@winnet.se