Going Abroad

 

Going Abroad – affärssamarbete över gränserna
Going Abroad är ett nätverksprojekt mellan samarbetspartners i Sverige, Tyskland, Litauen och Polen. Kvinnor med mikroföretag som fångats upp av lokala och regionala nätverk får hjälp att hitta vägar ut på nya marknader.

Winnet Skåne i samarbete med Region Skåne, Winnet Kronoberg och Christina, föreningen för företagsamma kvinnor i Kristianstad, är de svenska organisationerna bakom projektet.

Om projektet:

Som företagare kan det vara svårt att expandera sin verksamhet på en internationell marknad. Genom att bidra med kunskap om internationell handel och erbjuda internationella nätverk ger Södra Östersjöprojektet Going Abroad företagarkvinnor möjlighet att möta de utmaningar som är förenade med att etablera sig på nya marknader.

Projektet pågår mellan 2011-2013, är delvis finansierat av Södra Östersjö-programmet och Europeiska Unionen, och drivs i samarbete med partners och associerade organisationer från Sverige, Tyskland, Litauen och Polen.

Vill du veta mer?

Besök oss på
www.goingabroad.nu
www.facebook.com/GoingAbroad