Grid

Grid är ett nätverk för företagande kvinnor som är bosatta eller verksamma i
Vellinge kommun. Vår hjärtefråga är att kvinnor som vill ska kunna driva och
utveckla framgångsrika företag.

Inom Grid ska vi:
• Utveckla och profilera våra företag och affärer genom vårt nätverkande
• Utveckla och aktivt medverka i nätverkandet – inom föreningen, med andra
föreningar och offentliga aktörer i kommunen
• Bidra till att skapa en ökad jämställd tillväxt i kommunen

Tillsammans vill vi verka för stabila, starka och säkra företag drivna av kvinnor
i kommunen.Vi tror på att dela kompetens och erfarenheter med varandra för
att kunna växa. Som medlem har du möjlighet att samverka med andra före-
tagande kvinnor inom olika branscher. Samtidigt får du genom nätverket
möjlighet att utveckla dina intressen kring företagandet och att utveckla dig
själv eller din affärsidé

Externt är Grids medlemmar aktiva representanter i ett nationellt och regionalt
system för tillväxtpolitik och som ambassadörer för kvinnors företagande. Grid
är också representerat i Vellinge kommuns Näringslivsråd.

Inom Grid bidrar vi medlemmar med inspiration, kompetens, erfarenhetsutbyte
och affärsmannaskap – värdefulla egenskaper som krävs för att driva företag.

Hemsida: http://grid.nu
Kontaktperson: Camilla Olsson, info@grid.nu