Handlingsplanen för jämställd regional tillväxt

Winnet Skåne arbetar med att genomföra Handlingsplanen för jämställd regional tillväxt i Skåne.

Vi har bland annat utbildat alla sommarlovsentreprenörer i jämställt entreprenörskap, gjort en fördjupad målgruppsanalys utifrån jämställdhets- och intersektionalitetsperspektiv om ungdomars utbildningsval och gjort en Checklista för jämställd och jämlik kommunikation.