Höjdarna

Höjdarna är nätverket för företagsamma kvinnor

För Dig kvinna som har en idé, redan har ett företag eller arbetar i ett mindre
företag finns det lokala nätverket ”Höjdarna” i Kävlinge kommun. Tanken bakom
nätverket är att erbjuda kompetensutveckling och stärka kvinnors företagande!

Höjdarna startade 1994 och har idag ca 55-60 medlemmar.

Fyra gånger per termin ordnas nätverksträffar, då vi lyssnar till givande och
intressanta föredragshållare, gör studiebesök och diskuterar olika frågor.
Ledstjärnan är att dessa träffar ska bidra till någon form av affärsnytta för
medlemmarna samtidigt som det ges utrymme för nätverkande. Träffarna, som
bildar grunden för nätverket, gör att vi lär känna varandra och kan dra nytta
av varandra lokalt.

Planeringsgruppen arbetar ideellt, och brukar planera för en termin i taget. Har
du någon idé om vad du skulle vilja se för aktivitet i Höjdarna får du gärna kontakta
någon av dem. Träffarna återkommer regelbundet men vi kan även hitta på andra
aktiviteter såsom utbildningar, mässdeltagande, studiebesök, frukostar eller luncher.

Det kostar 250 kr/år att vara med, och ca 100 kr i självkostnadspris vid våra träffar.
Om du vill bli medlem registrerar du dig på www.hojdarna.se, och betalar in 250 kr på
bankgiro 5591-8262. Glöm inte att skriva ditt namn och din e-post så vi vet vem
betalningen kommer från!

Hemsida: http://hojdarna.se
Kontaktperson: Monica Persson, monna68@telia.com