Jämställdhets-kartan

toj

Jämställdhetskartan är utvecklad av Winnet Västra Götaland och syftet är att sammanställa könsbaserad statistik på lokal nivå för att ge en statistisk bild av hur jämställdheten ser ut i kommuner. Om inte kvinnors perspektiv inkluderas i utveckling, utvecklas samhället med risk för att båda könens preferenser inte tas i beaktande. Det i sin tur resulterar i ett samhälle där jämställdhet inte främjas. Jämställdhetskartan presenteras interaktivt på www.jamstalldhetskartan.se, där användare på olika sätt kan klicka sig fram till statistiska resultat som visas på ett lekfullt och tydligt sätt.   

Winnet Skåne arbetar, i samarbete med Winnet Västra Götaland och Region Skåne, med ta fram jämställdhetskartor över skånska kommuner och vi har i dagsläget publicerat kartor över 7 kommuner: Vellinge, Landskrona, Kristianstad, Örkelljunga, Tomelilla, Trelleborg och Båstad. Genom jämställdhetskartorna syftar vi till att synliggöra den situation som råder, och att därigenom öppna upp för utvecklingsmöjligheter. Jämställdhetskartan har inget egenvärde i sig, utan är ett viktigt verktyg i en hållbar tillväxt och utveckling för att på sikt kunna skapa ett jämställt Skåne där alla människor oavsett könstillhörighet kan verka på lika grunder.För oss är det först och främst ett medel för att synliggöra, och vi ser det som ett potentiellt sett väldigt viktigt verktyg i önskan om att skapa ett jämställt Skåne. Med hjälp av Jämställdhetskartan så har vi möjlighet till att belysa kritiska aspekter och uppmuntra till förändring där det brister.

Läs mer här.
Projektrapport: Kan vi leva och verka på lika villkor? Jämställdheten i fem kommuner

Uppdaterad upplaga: Kan vi leva och verka på lika villkor? Jämställdheten i sju kommuner