Jämställdhets-verkstan

loggaJV

Winnet Skåne har som en av 19 organisationer beviljats medel för ett jämställdhetsprojekt från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektet Jämställdhetsverkstan är en vidareutveckling av en idé som kommer från det arbete som vi gjort med de skånska Jämställdhetskartorna. Projektet ska samla aktörer från civilsamhällets organisationer i medskapande Jämställdhetsverkstäder, där deltagarna får:

  • Verktyg för praktiskt förändringsarbete
  • Kunskap om jämställdhetsintegrering
  • Coachning för vidareutveckling av jämställdhetsarbete

Projektets fokus ligger på att gå från ord till handling, att omsätta teoretisk kunskap in i praktiken, för att skapa jämställdhet varje dag.

I Jämställdhetsverkstan kommer deltagarna att nå kunskap till nya vägar för att uppnå jämställdhet i sina respektive verksamheter. Verkstäderna blir ett forum för att diskutera möjligheter, utmaningar och hinder för en jämställd utveckling i deltagande organisationers verksamheter.

Är du och din organisation intresserade av att vara en del av Jämställdhetsverkstan? Hör gärna av er till projektledare Marco Zamorano-Tóth på marco.zamoranototh@winnet.se eller 0707-82 14 55!

Projektet kommer att pågå 1 augusti 2016-31 maj 2017.