Kartläggning av kluster och innovations-främjande miljöer

Projektets syfte är att undersöka sammansättningen i styrelser och på VD-poster/projektledare för skånska kluster- och innovationsfrämjande miljöer. Nedan finner  du en sammanfattande rapport om kartläggningsarbetet 2005, 2008 och 2013/2014, en sammanställning för 2005, 2008 och 2013/14 – där en kan se hur resultaten har förändrats över tid, informationsblad kring resultaten och också en egen sammanställning av resultaten för 2013/14.

Sammanställning 2005, 2008 och 2013/14

Resultatsammanfattning
Sammanställning av resultaten för 2013/14

Hur har jämställdheten utvecklats hos skånska kluster- och innovationsfrämjande aktörer? -Kartläggningsarbete 2005, 2008 och 2013/2014