Kontakt

Besöks- och postadress:

Kyrkogatan 17
222 22 Lund
Tel: 0707-343564
E-post: skane[a]winnet.se

Juridiskt namn: Föreningen ResursCentrum för Kvinnor i Skåne
Plusgiro: 19 22 59 – 0
Org nr: 846502-2864