KvinNet

KvinNet är ett nätverk för företagande kvinnor i Sjöbo med omnejd.

Nätverket ska:

* skapa kontakter mellan företagande kvinnor
* uppmuntra och stärka kvinnors företagande
* kompetensutveckla medlemmarna
* stödja kvinnor som vill bli företagare

Detta åstadkommer vi bland annat genom sammankomster med föredrag några
gånger per termin, då deltagarna också ges möjlighet att lära känna varandra och
utveckla samarbeten av olika slag. Vi gör också studiebesök på intressanta företag,
såväl medlemmarnas egna som externa. Konferenser, seminarier och workshops
är andra vägar för att träffas och utvecklas. Och den årliga sommarfesten är ett
fantastiskt tillfälle att mötas, äta god mat och diskutera utvecklingsfrågor på tillsammans
med inbjudna politiker och tjänstemän!

Via medlemskapet i KvinNet kommer inbjudningarna till Dig!

Hemsida: http://kvinnet.se/kontakt/
Kontaktperson: Lani Noreke, info@kvinnet.se