Mångfaldsbussen

Mångfaldsbussen Trailer from Winnet Skåne on Vimeo.

Mångfaldsbussen Grand Tour genomfördes 31 maj 2017, där vi i ett PentaHelix-samarbete blandade deltagare med bakgrund i näringsliv, HR, arbetsmarknadsprojekt, mångfaldsprojekt, nyutexaminerade studenter från gender equality and diversity management och högutbildade kvinnor med examen från länder utanför EU för gemensamma problemlösningar och innovationsövningar.
Målet var att deltagarna skulle få större/mer mångfaceterat nätverk, hitta nya potentiella samarbeten, inspiration från befintliga satsningar och att stärka samspelet mellan stad och land.
Aktiviteterna bidrar till den Regionala Utvecklingsstrategins mål att Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet samt målet att Skåne ska dra nytta av sin flerkärninga ortstruktur.

Nu planerar vi för en andra tur med Mångfaldsbussen den 11 april 2018! Denna gång till vackra nordost Skåne.

Kontakt: Linn Alenius, linn.alenius@winnet.se