Medlemmar

Winnet Skåne fungerar som paraplyorganisation för lokala nätverk och föreningar för kvinnor i Skåne. Medlemskap kostar 100 kr per år. Avgiften faktureras efter godkänd medlemsansökan.

Medlemmar 2017
Följande föreningar är medlemmar i Winnet Skåne 2017. Arbor, Aurora, Föreningen Christina, FemNet, Grid, Höjdarna, IKF, KvinNet, Selma, ProQvi, Qlara, Queenia, Viqtoria och Winnet Malmö och Sands Kulturförening.

Stödmedlemskap 
Myndighet, organisation eller enskild person som vill stöjda föreningens verksamhet och målsättningar kan antas som stödmedlem. Stödmedlemskap kostar 500 kr per år.

Vill du bli stödmedlem i Winnet Skåne mejla charlotte.uhler@winnet.se. Ange:

  • Namn: Företag, Organisation eller för- och efternamn
  • Adress: Gatu- eller boxadress
  • E-mejl & telefon
  • Kontaktperson om stödmedlem är företag eller organisation
  • Ev. webb-adress

 

Annonser