Medlemmar

Medlemmar 2017
Följande föreningar är medlemmar i Winnet Skåne 2017. Arbor, Aurora, Föreningen Christina, FemNet, Grid, Höjdarna, IKF, KvinNet, Selma, ProQvi, Qlara, Queenia, Viqtoria och Winnet Malmö och Sands Kulturförening.

Winnet Skånes stadgar