Medlemmar

Medlemmar 2017
Följande föreningar är medlemmar i Winnet Skåne 2019. FemHbg, VÅGA, Förskolechefsnätverket ”Fokus på förskolechefen”, Let’s Sport Girls, Jämlikt, Arbor, Aurora, Föreningen Christina, FemNet, Grid, Höjdarna, IKF, KvinNet, Selma, ProQvi, Qlara, Queenia, Viqtoria och Winnet Malmö och Sands Kulturförening.

Winnet Skånes stadgar