Autospara 2018-02-26 08:10

winnet_skåne_färg_tryck

Winnet Skåne arbetar tillsammans med andra aktörer för att öka intresset, engagemanget och kunskapen för jämställd regional utveckling och tillväxt.

hela_rgb

Vill du bli medlem i Winnet Skåne?  Föreningen ska verka för lika villkor och förutsättningar i frågor kopplade till jämställd regional utveckling, med jämställda möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Läs mer här.