cropped-1.jpg

Winnet Skåne är en nod för jämställd regional utveckling och tillväxt. Vi arbetar med påverkan och förändring av attityd, kunskap och strukturer. Winnet Skåne samordnar och länkar ihop insatser för jämställdhet inom alla samhällssektorer.

Vi är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening och vår målgrupp är aktörer, myndigheter och organisationer inom lokal och regional utveckling. Vår vision är ett jämställt Skåne, och grundvärderingarna ligger i jämställdhet, lika värde och delaktighet.

Winnet Skåne är medlemmar i Winnet Sverige, som är vår nationella paraplyorganisation, och i NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne

Policy för personuppgiftshantering