cropped-1.jpg

Winnet Skåne är en nod för jämställd regional utveckling och tillväxt och är en medlemsorganisation för lokala resurscentra och nätverk för kvinnor i Skåne. Winnet Skåne bidrar med kunskap för att öka möjligheterna till utveckling med fokus på jämställdhet.

Vi är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening och vår målgrupp är aktörer, myndigheter och organisationer inom lokal och regional utveckling. Vår vision är ett jämställt Skåne, och grundvärderingarna ligger i jämställdhet, lika värde och delaktighet. Vårt arbete kretsar kring påverkan och förändring av attityd, kunskap och strukturer.

Winnet Skåne är medlemmar i Winnet Sverige, som är vår nationella paraplyorganisation, och i NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne

 

Annonser