Publikationer

Winnet Skåne har genom åren publicerat en hel rad publikationer och rapporter. Är du intresserad av gammalt material? Kontakta Winnet Skåne på skane[a]winnet.se


 Här listar vi våra mest aktuella publikationer!

Man blir uppskattad. En studie om män i kvinnodominerade yrken

Sökes: företagande kvinnor. En intervjustudie om jämställdhetsperspektiv på företagande

Checklista för jämställd och jämlik kommunikation

Jämställd innovation – en kunskapssammanställning

Jämställd arbetsmarknad – en kunskapssammanställning

Jämställdhet och de skånska näringslivsråden 2018

Härskartekniker – motståndsstrategier och bekräftartekniker

Jämställd stadsplanering – en kunskapssammanställning

Metoo och arbetsgivaransvaret

”Jag är ingen ekonomitjej”: En fördjupad målgruppsanalys utifrån jämställdhets- och intersektionalitetsperspektiv om ungdomars utbildningsval.

Mångfaldskartan

Projektledarberättelse Jämställdhetsverkstan

Ungas utbildningsval och den könssegregerade arbetsmarknaden i Skåne

Rural Women and Men in Baltic Sea Region – Overview, Statistics, Recommendations

Tre år med jämställd regional utveckling i fokus

Representation i Näringslivsråden i Skånes kommuner

Kan vi leva och verka på lika villkor? Jämställdheten i sju kommuner

Kvinnors och mäns liv i Skåne: Ett fördjupat jämställdhetsperspektiv på den regionala utvecklingsstrategin för Skåne

Digitalisering som möjlighet för företagsutveckling