Qlara

Nätverket Qlara på Österlen arbetar med frågor som är aktuella och känns
angelägna. Vi i nätverket arbetar aktivt för en bättre företagarvardag och är
också aktiva inom det lokala näringslivet, där vi vill vara en naturlig partner
i företagsfrågor.

Vi ger en möjlighet för kvinnor att träffa andra i samma situation och bidrar
till både en social- och affärsmässig mötesplats. Medlemmarna finns inom
olika branscher vilket innebär attvi i nätverket dels får träffa likasinnade,
dels får kontakter och insyn inom andra branscher.

Nätverket Qlara är ett stöd för kvinnor som valt att driva företag på lands-
bygden, något som ställer stora krav på både uthållighet och kreativitet.
Avsaknad av kollegor tillhör också vardagen. Qlara erbjuder en gemenskap
för kvinnor som bär på en företagsidé, som driver eller har drivit ett företag.
Vi ger också möjlighet till inspiration, glädje och energi.

Nätverket har funnits på Österlen i tio år och vi växer och attraherar hela
tiden nya företagande kvinnor, något som vi ser som ett tecken på att nät-
verket fyller ett behov. Qlara är idag starkare än tidigare, mycket tack vare
att antalet medlemmar hela tiden ökar.

Nätverket Qlara är en ideell förening, religiöst och politiskt obunden.
Verksam i sydöstra Skåne och har sitt säte i Simrishamn.

Nätverket Qlara har 80 medlemmar och växer hela tiden.

Hemsida: www.qlara.net
Kontaktperson: Linda Ohlsson, info@lindaohse