Selma

Föreningen Selma är ett Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Landskrona som
jobbar för:

• att förmedla kunskap och kontakter, men även inspiration och stora mått av
glädje
• att anordna intressanta aktiviteter och föreläsningar samt regelbundna möten
• att driva gemensamma frågor och projekt
• att lyfta upp viktiga ämnen som jämställdhets- och integrationsfrågor i debatten
• att stärka och synliggöra kvinnor i samhället
• att bedriva opinion och arbeta för att kvinnor tar sin del av samhällets resurser
i anspråk men att även kvinnors resurser och förutsättningar tas till vara

Bakgrund
Under 2006 fördes en grupp företagare i Landskrona samman. Initiativtagare var
Landskrona kommun och föreningen Kvinnokraft. Syftet med träffen var att man
på kommunen och i föreningen Kvinnokraft insett att det saknades ett forum för
kvinnor som var näringsidkare i Landskrona.

Vid påföljande möte beslutades det om att en arbetsgrupp skulle tillsättas med
uppdrag att skapa förutsättningar för en förening där kvinnors företagande blev
satt i fokus.

Under uppsikt av Anneli Heiskanen föreningens tillförordnade ordförande,
bildades hösten 2006 den oberoende och opolitiska föreningen Selma i
Landskrona.

Målsättningen med föreningen Selma i Landskrona är att fungera som ett forum
där kvinnor får stå i centrum och vädra sina funderingar och idéer fritt. Föreningen
Selma har också en önskan om att vara en länk och resursförstärkning till
företagande kvinnor genom att stimulera samarbete mellan medlemmarna.
Selma erbjuder hemsidan som en portal till alla medlemmar.

Resultatet av föreningens arbete skall gynna medlemmarna i föreningen genom
utvidgade kontaktnät, möjlighet att driva frågor gemensamt, vilket i sin tur skall
leda till gemensamma projekt.

Hemsida: www.laselma.se
Kontaktperson: Harriet Johansen, stilcoaching@telia.com