Publikation om #metoo och arbetsgivaransvaret

Winnet Skåne vill stärka handlingskraften för att arbeta med jämställdhet ipraktiken och bjuder därför in till en rad lunchworkshops under 2018. Luncherna är en del i Winnet Skånes arbete för jämställdhet och regional utveckling och tillväxt. Fokus för luncherna är det aktiva jämställdhetsarbetet. Projektet smygstartade redan 2017 när vi hade en lunchworkshop som tog avstamp … Mer Publikation om #metoo och arbetsgivaransvaret

Jämställd lösning är igång!

I fredags arrangerade Winnet Skåne i samverkan med Kommunförbundet Skåne och Kvinnojouren Lund den första träffen för det nya nätverket Jämställd lösning. Jämställd lösning vill samla alla som vill lösa gemensamma samhällsutmaningar i Skåne. Fredagens träff hade temat: hur går vi vidare efter #metoo? Workshopen utgick från tre verkstäder; hur en plan tas fram, hur … Mer Jämställd lösning är igång!

Nätverksträff för teknikintresserade på gymnasiet

Som en del i  arbetet för regional utveckling och tillväxt har Winnet Skåne fått i uppdrag att bygga upp nätverk för underrepresenterade grupper på gymnasiet. Satsningen är ett steg i riktningen mot en mindre könssegregerad arbetsmarknad med syfte att minska avhoppen från elever som är i minoritet. Ett av fokusområdena är tjejer som läser teknik. … Mer Nätverksträff för teknikintresserade på gymnasiet

SÖKES: FÖRETAGANDE KVINNOR!

SÖKES: FÖRETAGANDE KVINNOR! I den regionala utvecklingsstrategin är ett av målområdena att förutsättningarna för att starta och driva företag ska stärkas, och med det som utgångspunkt vill vi skapa en bild av hur det är att vara kvinna och driva företag i Skåne idag. Vilka utmaningar upplever du i ditt företagande? Vilka möjligheter ser du? … Mer SÖKES: FÖRETAGANDE KVINNOR!

Workshop: Idéburen Sektor & #metoo – Vad händer nu?

I tisdags arrangerade Winnet Skåne tillsammans med NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne en workshop om idéburen sektor och #metoo. Syftet var att göra något konkret av allt det som kommit upp under #metoo, och fundera på hur idéburen sektor kan arbeta för att inkludera jämställdhetsperspektiv, bryta tystnadskulturer och förändra maktstrukturer. Deltagarna arbetade utifrån tre olika cases … Mer Workshop: Idéburen Sektor & #metoo – Vad händer nu?

Winnet Skåne lanserar maktrummet.se

WINNET SKÅNE LANSERAR MAKTRUMMET.SE Idag lanseras Maktrummet.se som är en del av Winnet Skånes arbete för en jämställd regional utveckling och tillväxt och ett samarbete med stiftelsen FairPay. Maktrummet växte fram i kölvattnet av #metoo, som synliggjorde omfattningen av sexuella trakasserier och flyttade fokus från offer till förövare. Maktrummet.se samlar berättelser från kvinnor och icke-binära … Mer Winnet Skåne lanserar maktrummet.se

Vi startar nytt nätverk för jämställdhetsarbetare i Skåne!

Jämställd Lösning är ett sprillans nytt nätverk för alla som vill vara med och lösa Skånes jämställdhetsutmaningar på ett nytänkande och lösningsfokuserat sätt. Alltför ofta fastnar vi i diskussioner om ”problemet”, eller upplever att vi bara maler på i samma frågor utan att jämställdheten går framåt – statistiken visar att det till och med går … Mer Vi startar nytt nätverk för jämställdhetsarbetare i Skåne!

Idéburen sektor & #metoo – Vad händer nu?

Höstens #metoo-rörelse har lyft frågor om jämställdhet, makt och strukturer och tydligt illustrerat hur alla är berörda av ojämställdhetens utbredning – även idéburna organisationer. Idéburen sektor har behövt titta inåt på sin egen verksamhet när #metoo visat svart på vitt hur ojämställda strukturer manifesteras i praktiken. Samtidigt behöver idéburen sektor ta en stark roll i att … Mer Idéburen sektor & #metoo – Vad händer nu?

Lunchworkshop om #metoo och arbetsgivaransvaret

Höstens #metoo-rörelse har lyft frågor om jämställdhet, makt och strukturer och flyttat fokus från offer till förövare. De olika upprop som skett i kölvattnet av #metoo vittnar om hur kvinnor utsätts för diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen. Den 7 december bjuder Winnet Skåne in till lunchworkshop i Lund tillsammans med Hillevi Brandt, jurist på Malmö mot … Mer Lunchworkshop om #metoo och arbetsgivaransvaret