Viqtoria

Viqtoria är en ideell förening för företagande kvinnor i Trelleborgs kommun.
Vår målsättning är att föreningen ska vara en naturlig mötesplats för kvinnor
i Trelleborg som har eller tänker starta företag.

Vi delar med oss av kunskap och erfarenheter, ger stöd och råd, gör studiebesök,
bjuder in föredragshållare. Kort sagt tillsammans skapar vi förutsättningar för att
var och en av oss ska utvecklas och entusiasmeras i sin roll som företagare.

Vi har möte en gång i månaden på kvällstid, då vi samlas kring ett visst tema,
lyssnar till en föreläsning från medlem eller inbjuden gäst. Naturligtvis finns det
även tid till mingel och fika. Vi träffas oftast på kommunens Näringslivskontor
mitt i Trelleborg. De gånger vi inte är där besöker vi istället en medlem eller gör
ett studiebesök.

Bakgrund
Efter en workshop för företagare anordnad av Trelleborgs kommun och Almi
våren 2001 bildades Söderslätts kvinnliga företagarklubb av ett antal
intresserade företagare. Vad som framförallt efterfrågades var social gemenskap,
erfarenhetsutbyte, samverkan och kompetensutveckling.

Våren 2009 gick vi från att vara ett informellt nätverk till att bilda en ideell förening,
för att få större möjligheter att tillgodose medlemmarnas intressen. I samband med
detta bytte vi namn till Viqtoria – företagsamma kvinnor i Trelleborg.

Viqtoria har ett 40-tal medlemmar.

Hemsida: http://www.viqtoria.se
Kontaktperson: Ameli Rosenqvist, ameli.rosenqvist@viqtoria.se